Klubnyt / Onsdagssejllads

Onsdagssejlads

  
Forslag til indbydelse og program for onsdag sejlads 2016. Udgave b

SEJLADSERNE

Der sejles i 2 grupper med en klubmester for hver gruppe. Bådene fordeles efter længde således at både mindre end 10 meter er gruppe 1 og både lig med eller større end 10 meter er gruppe 2. Målet bestemmes efter DH måling. (Websejler.dk). Alle både har et handicap mål efter DH mål. Både uden målebrev tillægges 2 % i tid(Kan justeres). Vinden måles i Grønlandshavnen (DMI). Der sejles med enten svag/mellem eller hård vind. Udvalget bestemmer den aktuelle vindstyrke.

Der sejles med 2 sæt baner en for hver gruppe. Alle vender grøn bøje 19. Gruppe 1 vender om den sædvanlige røde sidebøje og gruppe 2 vender om rød nr. 6 ved elværket. Når første båd er tilbage til grøn 13 inden 1845 sejles lang bane ellers kort (lang bane tilbage til det røde mærke) Starten går altid kl. 1730, udvalget kan altid bestemme der sejles kort bane af hensyn til mørkets frembrud om efteråret. Startlinjen er en tænkt forlængelse af linjen imellem anduvningsbøjen og den første røde kost i renden og går fra anduvningsbøjen til Rørdalskajen. Det anbefales at der er en gast ved forstaget under start. Der påregnes at have en startdommer på land der ved tyvstart med lyd og flag indikerer at der er en eller flere både der har tyvstartet, ved tyvstart må tyvstartede både følge reglerne (gå af vejen for kapsejlende både) og rette sin fejl, ved blot at sejle helt på startsiden af linjen og så starte (korrekt).  Mållinjen er imellem anduvningsbøjen og den første røde kost i renden. Der er ingen dommer ved måltagning, men alle både noterer deres GPS tid. Både uden GPS, tager digital tid der senere korrigeres til GPS tid.

Der planlægges med 18 sejladser og i år er der 4 fratrækkere.

Resultater beregnes i det af Lars udarbejdede program.

SOCIALT SAMVÆRD

Der er fælles spisning i klubhuset efter sejladserne og samtidigt dagens resultater.

HJEMMESIDEN

Resultater vil komme på klubbens hjemmeside, idet webmaster modtager data hver torsdag og

derefter er resultater og placeringer klar til næste onsdag.

AFVIKLING AF SEJLADSER

Det er udvalget opfattelse at vi sejler efter DH reglerne og at alle vil medvirke til en god og

spændende sejlads med hyggeligt samvær efterfølgende.

Jesper, Søren og Tommy.

Sejladsdatoer

Maj 4, 11, 18, 25

Juni 1, 8, 15, 22, 29

August 10, 17, 24, 31

September 7, 14, 21, 28

Oktober Lørdag den 1.
 
 

Næste kampdag

date Onsdag d. 6. maj 2015
time 17:00 - 21:00