Om klubben / Bliv medlem

Bliv medlem

Ønsker du at blive medlem af Sundby-Hvorup Sejlklub, har du spørgsmål til medlemsskab af klubben eller har du ændringer til dit bestående medlemsskab, skal du udfylde og sende nedenstående elektroniske formular. Bestyrelsen vil herefter tage kontakt til dig snarest muligt.
 
Selv om du endnu ikke har båd, må du meget gerne udfylde oplysninger om type, cirka størrelse (længde, bredde og dybgang) på den bådtype, du påtænker at anskaffe.
 
Ansøger du medlemsskab som junior, skal du blot udfylde oplysninger markeret med stjerne.
 
Ansøgningen er ikke bindende.
 
Når vi modtager ansøgningen, behandles denne på det næstkommende bestyrelsesmøde. Du kan i referatet fra vores seneste bestyrelsesmøde se, hvornår næste bestyrelsesmøde afholdes. Referater m.v. finder du her.
 
Vi lægger meget vægt på det sociale sammenhold i klubben. Søger man om medlemsskab, vil man blive indbudt til en kort samtale med bestyrelsen, hvor vi fortæller om klubben og vores værdigrundlag.
 
Sundby-Hvorup Sejlklub er stiftet i 1962 og har i hele perioden været baseret på, at medlemmerne selv klarer de fleste opgaver i klubben gennem aktiv deltagelse i drift og vedligeholdelse af havn og bygninger. De fleste medlemmer yder deres indsats i form af “mandagsarbejde”, hvor de fleste vedligeholdelsesopgaver udføres. I praksis betragtes dette pligtarbejde som en del af din havneleje og dit kontingent. Du skal derfor være indstillet på at yde en rimelig indsats, for at opretholde dit medlemskab af klubben. Juniorer forventes ikke at deltage i "mandagsarbejde", men både juniormedlemmet og forældre er meget velkomne til at møde op og give en hånd med til "mandagsarbejde", hvilket også giver god mulighed for at lære de øvrige medlemmer af klubben at kende.
 
Der må i klubben maksimalt være 84 aktive medlemmer. Der er ingen begrænsning på antallet af passive medlemmer.
 
Nye medlemmer optages som udgangspunkt som passive medlemmer. Det giver nye medlemmer mulighed for at se klubben an, uden at skulle betale areal- og facilitetsindskud, og samtidig får klubben også mulighed for at se nye medlemmer an, inden der tilbydes aktivt medlemsskab.

Oplysninger om kontingent m.v. fremgår af vores takstblad, som du finder her.