Om klubben / Bliv medlem

Bliv medlem

Ønsker du at blive medlem at vores klub, eller har du ændringer, kan du udfylde nedenstående formular og sende elektronisk.
I klubhuset forefindes desuden ansøgningsskemaer, som kan lægges i postkassen.
Du kan ansøge om medlemskab af Sundby Hvorup Sejlklub enten som aktivt eller passivt medlem.
Ansøgningen er ikke bindende.

Når vi modtager ansøgningen, behandles denne på det følgende bestyrelsesmøde. 
Der må i klubben maximalt være 85 aktive medlemmer og passive medlemmer uden begrænsning.
Vi lægger meget vægt på det sociale sammenhold i klubben.

Søger man om aktivt aktivt  medlemskab, vil man blive indbudt til en kort samtale med bestyrelsen, hvor vi fortæller om klubben og dets værdier.
 
Sundby Hvorup Sejlklub er stiftet i 1962 og har i hele perioden været baseret på, at medlemmerne selv klarer de fleste opgaver i klubben gennem aktiv deltagelse i drift og vedligeholdelse af havn og bygninger. De fleste medlemmer yder deres indsats i form af “mandagsarbejde”, hvor de fleste vedligeholdel-sesopgaver udføres. I praksis betragtes dette pligtarbejde som en del af din havneleje/kontingent og du skal derfor være indstillet på at yde en rimelig indsats, for at opretholde dit medlemskab af klubben.