Nyt

14. juni 2020
 
Arbejdet skrider planmæssigt frem.
 
Den gamle bro mod fjorden er nu demonteret og tømmeret herfra sorteret. Affaldstræ bortskaffes i nærmeste fremtid.
 
Alle gamle pæle er spulet op nye pæle er slået.
 
Næste skridt i arbejdet er udgravning/uddybning til pontoner tættest på land. Herefter monteres beslag på pontoner og disse søsættes.
 
Tømmer til ny bro mod fjord er bestilt til levering i uge 24. Der etableres midlertidig tømmerplads på den sidste parkeringsplads op mod juniorhuset.