Nyt

27. september 2020
 
Arbejdet med den nye bro ud mod fjorden er næsten tilendebragt, og det er på nuværende tidspunkt kun småting, der mangler.
 
Samtidig skrider arbejdet med at fjerne den gamle bro ind mod havnen hastigt frem, og det er nu kun er par enkelte, genstride pæle(stumper), der mangler at blive fjernet.
 
Sideløbende med ovennævnte er der sat pæle til den nye bro ind mod havnen, og tømmer hertil forventes leveret i løbet af uge 40. Hvis vejr og vind vil det, står også denne færdig inden udgangen af oktober.