Om klubben


Klubben er bygget op i 50 år af mange hænder fra medlemmer som har gjort et meget stort stykke arbejde.
Der har været stor hjælp af mange sponsorer med penge og meget forskelligt grej.

Vi har også mødt megen velvilje fra skole og kulturforvaltningen, som vi har Iøbet meget pa dørene ang. Forskellige tilskud og tilladelser, alt dette for at få klubben til at fungere.

Klubben blev stiftet den 14-12 1962. der før havde det været et hul som Nr Uttrup teglværk gravede ler i, dette blev så mageskiftet, til Aalborg Portland, som vi var så heldige at kunne købe arealet af.

Vi blev medlem af Dansk sejlunion året efter. Det er vores hovedorganisation.

Så startede opbygningen af havnen godt nok noget mere primitivt end det vi har i dag. Nar man starter i det små laver man faktisk alting 2 gange.

Vores første broer med tønder under som opdrift, var godt nok noget vipværk, men blev udskiftet med disse vi har i dag, dette var et krav fra Søfartsmyndighederne ang. Krængninger og bæreevne, det var et meget stort projekt.

Der blev slået nye-gamle telefonpæle i til fortøjninger, men dem gik der en bestemt sølarve i ret hurtigt, så alle skulle udskiftes igen med rigtige marinepæle.

Vi udskiftede også vores klubhus fra et på 40 m2, til det vi star i i dag. Alle aktive sejlere har faet mindst et kvart skur til bådegrej her nordvest for klubhuset.

Vores ungdomsafdeling kom også fra et lille skur til en meget fin bygning i dag.

Så har vi faet bygget to store haller, så det halve af badene kan være i tørvejr hele vinteren.

Vi har også faet meget fint grej så som en mastekran, der er blevet udskiftet til en der er nem at betjene .Og en traktor til at tage slæbet, så vi skåner vore gamle rygge.

Gennemsnitsalderen er også steget i klubben, derfor har vi også købt en hjertestarter, som vi har fået undervisning i.

Vi ser dog helst den aldrig skal i brug.

Klubben er opdelt i 4 grene:

Der er motorbådsfolk.
Der er fisker afdelingen.
Der er ungdomsafdeling.
Så er der sejlbåds folkene der rigtig har faet vind i sejlene, de har faet deres kapsejlads op pa højeste plan, om det så er den store spisning der følger efter hver kapsejllads skal være usagt.

I modsætning til mange andre klubber har vi ingen ledige pladser, men til gengæld en venteliste på at blive optaget.