Klubber i klubben / Juniorafdelingen

Juniorafdelingen

                
Juniorsejlads i Sundby-Hvorup Sejlklub
 
På sejldage mødes vi kl. 16:30, hvor vi klæder om og rigger joller og følgebåde til, så vi kan holde skippermøde cirka kl. 16:50 og komme på vandet cirka kl. 17:00. Vi afslutter altid sejladsen med fællesspisning, hvor forældrene på skift laver mad, og hvor det blot koster kr. 25 pr. person at spise med.
 
Sikkerheden i klubben er højt prioriteret. Vi sejler altid med både våddragt og redningsvest. Der er altid minimum to følgebåde hos sejlerne til at hjælpe og vejlede.
 
Klubben ligger i en lille lukket lagune, hvor det er meget trygt at sejle. Herudover har vi naturligvis også mulighed for at sejle på selve Limfjorden under trygge forhold. Klubben har forud for efterårssæsonen 2018 investeret i en ny og tidssvarende følgebåd, med stor hjælp fra vores sponsorer: Liftra, Goalmotion og Nykredit.
 
Du kan låne alt af klubben; både jolle, våddragt og redningsvest, og du skal således blot medbringe badetøj og håndklæde samt eventuelt et par sko, der må blive våde.
 
Klubben råder over 10 Optimistjoller, 3 Terrajoller, 2 Fevajoller (2 personers) samt en Yngling-kølbåd, som kan sejles af 3 personer. Foruden joller og sejlbåd råder klubben også over 6 sit-on-top-kajakker samt 3 følgebåde - heriblandt vores nye rib, som også giver god mulighed for at forældre og mindre søskende kan komme med på vandet og følge sejladsen.
 
Vi ligger vægt på at der skal være plads til alle – både "hyggesejlere og dem, der vil lære at sejle kapsejlads - og så koster det blot kr. 600 for en hel sæson.
 
Har du lyst til at prøve kræfter med sejlads, er du meget velkommen. Vi anbefaler som udgangspunkt, at du som ny sejler er mindst 8 år gammel - du bliver derimod aldrig for gammel til at lære at sejle.
 
Er du interesseret, kan du kontakte Rasmus Glyø på mobil 61 26 11 16. Du er også meget velkommen til bare at møde op en tirsdag eftermiddag.
 

Vi ses!

Hilsen Juniorafdelingen i SHS