Seneste nyheder fra Sundby-Hvorup Sejlklub

Referat af bestyrelsesmøde torsdag den 7. maj 2020 
Information om nye flydebroer ved hovedsporet 
Opdatering af hjemmeside 
Opdatering af information om coronavirus/COVID-19 
Referat af bestyrelsesmøde mandag den 20. april 2020 

Næstkommende begivenheder

date Tirsdag d. 2. juni 2020
dateUgentlig gentagelse indtil Onsdag d. 3. juni 2020
time 16:30 - 19:00

date Onsdag d. 3. juni 2020
dateUgentlig gentagelse indtil Torsdag d. 4. juni 2020
time 17:00 - 19:00

date Torsdag d. 4. juni 2020
time 17:00 - 20:00

date Mandag d. 8. juni 2020
dateUgentlig gentagelse indtil Tirsdag d. 30. juni 2020
time 17:00 - 19:00

Aktuelt

Søsætning af både   Opdateret 7. maj 2020
 
Følgende sporformænd og bestyrelsesmedlemmer  kan kontaktes for aftale om søsætning af båd via hovedsporet:
 
Jens Axelgaard
John Feldskov
Jørn Hammer Andersen
Torben Jensen
 
Ole Albrechtsen
Ronnie W. Jensen

Information om coronavirus/COVID-19

 
OPDATERET 14. MAJ 2020
 
Kære medlemmer i SHS!

Myndighedernes anvisninger/restriktioner som følge af coronavirus/COVID-19 er fortsat gældende. 
 
Sundby-Hvorup Sejlklub er omfattet af myndighedernes fortsatte forbud mod at holde åbent i indendørs sports- og fritidsaktiviteter. Dette indebærer, at klubhuse m.v. fortsat skal holdes lukket og dermed aflåst på alle tider af døgnet.
 
Det er uændret et personligt ansvar at opholde sig på havnen, herunder vores klubhus og øvrige faciliteter, og rette sig efter myndighedernes anvisninger.

Myndighedernes til enhver tid gældende anvisninger kan findes på www.coronasmitte.dk.

Dansk Sejlunion og FLID anbefalinger kan findes på Dansk Sejlunions hjemmeside ved at klikke her.

Åbning af indendørs spotsfaciliteter er ikke omfattet af den igangværende fase 2 i den kontrollerede genåbning af Danmark, og dermed skal vores klubhus m.v. fortsat holdes lukket og aflåst. Dette gælder også toiletter og omklædningsrum i juniorhuset. Husk derfor at låse, når du forlader vores faciliteter.
 
Genåbningens fase 2 giver mulighed for genoptagelse af udendørs idræts- og foreningsliv, som kan gennemføres sundhedsmæssigt forsvarligt og i overensstemmelse med myndighedernes retningslinjer. Dog gælder forbuddet mod forsamlinger med flere end 10 personer uændret.
 
Genåbningens fase 3 omfatter for nuværende genoptagelse af indendørs idræts- og foreningsliv og en ændring af forbuddet mod forsamlinger, hvor grænsen hæves til 30-50 personer. Indhold i og vilkår for genåbningens fase 3 forhandles og fastlægges frem mod den 8. juni 2020, hvor denne forventes iværksat, og er dermed endnu ikke endelige.

Henset til ovenstående, er aktiviteter og arrangementer i SHS fortsat aflyst, foreløbigt til og med

mandag den 8. juni 2020
 
Ovenstående gælder alle aktiviteter og arrangementer i klubregi, som ikke kan afholdes/gennemføres i overensstemmelse med myndighedernes til enhver tid gældende anvisninger. Dette være sig eksempelvis bestyrelsesmøder i sin sædvanlige form, suppeaftener, aftener for kreative kvinder og mandagsarbejde i sin sædvanlige form m.v.
 
Jan Lildal er, i sin egenskab af områdeansvarlig, i løbende kontakt med formændene for de allerede etablerede mandagsarbejdshold for aftale om, i hvilket omfang arbejdsholdene kan løse sine opgaver under de nugældende omstændigheder.

Pas på jer selv og hinanden!

Med venlig hilsen
Bestyrelsen