Velkommen til Sundby Hvorup Sejlklub

 
OBS!   OPDATERET 8. APRIL 2020   OBS!
 
coronavirus/covid-19!
 
Kære medlemmer i SHS!
 
Myndighedernes anvisninger/restriktioner som følge af coronavirus/covid-19 er fortsat gældende. Det er således uændret et personligt ansvar at opholde sig på havnen, herunder i vores klubhus, og rette sig efter myndighedernes anvisninger.
 
Myndighedernes til enhver tid gældende anvisninger kan findes på www.coronasmitte.dk.
 
Dansk Sejlunion og FLID er kommet med retningslinjer for klubhuse og søsætning af både, som I kan læse på Dansk Sejlunions hjemmeside ved at klikke her.
 
Vores klubhus er aflåst til daglig, og dermed følger vi også myndighedernes anvisninger på dette område. Husk at aflåse klubhuset, når I forlader dette.
 
Som følge af den aktuelle situation og de aktuelt gældende anvisninger, er aktiviteter og arrangementer i SHS aflyst, foreløbigt til og med
 
søndag den 10. maj 2020
 
Ovenstående gælder alle aktiviteter og arrangementer i klubregi, som ikke kan afholdes/gennemføres i overensstemmelse med myndighedernes til enhver tid gældende anvisninger. Dette være sig eksempelvis bestyrelsesmøder i sin sædvanlige form, suppeaftener, aftener for kreative kvinder og mandagsarbejde i sin sædvanlige form m.v.
 
Henset til ovenstående er følgende planlagte aktiviter/arrangementer aflyst:
 
  • Forårsoprydning lørdag den 18. april 2020

  • Standerhejsning og fest lørdag den 25. april 2020

  • Mandagsarbejde, foreløbigt til og med mandag den 4. maj 2020

  • Juniorsejlads, foreløbigt til og med tirsdag den 5. maj 2020

  • Onsdagssejlads, foreløbigt til og med onsdag den 6. maj 2020
 
Ronnie tager, i sin egenskab af områdeansvarlig, direkte kontakt til enkelte medlemmer for aftale om løsning af udvalgte opgaver.
 
Vi påbegynder nu så småt søsætning af både via hovedsporet. Se særskilt opslag herom under "Aktuelt".
 
Pas på jer selv og hinanden!
 
Med venlig hilsen
Bestyrelsen
 
 

Næstkommende begivenhed

date Lørdag d. 18. april 2020
time 09:00 - 13:00

date Mandag d. 20. april 2020
dateUgentlig gentagelse indtil Tirsdag d. 5. maj 2020
time 17:00 - 19:00

date Tirsdag d. 21. april 2020
time 16:30 - 19:00

date Lørdag d. 25. april 2020
time 12:00 - 14:00

Aktuelt

Søsætning af både   Opdateret 8. april 2020
 
Følgende sporformænd og bestyrelsesmedlemmer kan kontaktes for aftale om søsætning af båd via hovedsporet:
 
Jens Axelgaard
John Feldskov
Jørn Hammer Andersen
Torben Jensen
 
Jan Lildal
Ole Albrechtsen
Ronnie W. Jensen
 
 
Plads i Hal 1   Opdateret 6. april 2020
 
Der er en ledig plads i Hal 1.
 
For yderligere oplysninger kontakt Svend på mobil 41413773 eller Aage på mobil 21224785.
 
 
Sejlrenden   Opdateret 26. marts 2020
 
Sejlrenden bliver slået i perioden 10. - 13. april 2020.