Velkommen til Sundby Hvorup Sejlklub

 
OBS!   OPDATERET 26. MARTS 2020   OBS!
 
coronavirus/covid-19!
 
Kære medlemmer i SHS!
 
Dansk Sejlunion og FLID er kommet med retningslinjer for klubhuse og søsætning af både, som I kan læse på Dansk Sejlunions hjemmeside ved at klikke her.
 
Vores klubhus er aflåst til daglig, og derfor er det et personligt ansvar at opholde sig her, såvel som på havnens område i øvrigt, og rette sig efter myndighedernes anvisninger, som I hver især helt sikkert er bekendt med. Skulle dette ikke være tilfældet, kan disse findes på www.coronasmitte.dk.
 
Som følge af den aktuelle situation og de aktuelt gældende anvisninger, er aktiviteter og arrangementer i SHS aflyst, foreløbigt til og med
 
mandag den 13. april 2020
 
Ovenstående gælder alle aktiviteter og arrangementer i klubregi, som ikke kan afholdes/gennemføres i overensstemmelse med myndighedernes til enhver tid gældende anvisninger. Dette være sig eksempelvis bestyrelsesmøder i sin sædvanlige form, suppeaftener, aftener for kreative kvinder og mandagsarbejde i sin sædvanlige form m.v.
 
Ronnie tager, i sin egenskab af områdeansvarlig, direkte kontakt til enkelte medlemmer for aftale om løsning af udvalgte opgaver.
 
Sporformændene har mødtes torsdag den 26. marts 2020. De fremmødte spormænd var enige om, at de under de nugældende omstændigheder ikke på forsvarlig og betryggende vis kan deltage i søsætning af både. De har derfor besluttet, at søsætning af både via hovedsporet - med deres medvirken - udsættes, foreløbigt til og med
 
mandag den 13. april 2020
 
Bestyrelsen respekterer og bakker op om sporformændenes beslutning.
 
Med venlig hilsen
Bestyrelsen
 
 

Næstkommende begivenhed

date Lørdag d. 18. april 2020
time 09:00 - 13:00

date Mandag d. 20. april 2020
dateUgentlig gentagelse indtil Tirsdag d. 26. maj 2020
time 17:00 - 19:00

date Tirsdag d. 21. april 2020
time 16:30 - 19:00

date Lørdag d. 25. april 2020
time 12:00 - 14:00

Sæsonstart 2020

Sejlrenden
 
Vi sigter mod at få sejlrenden slået i påsken, hvis vi på betryggende vis kan få sat anduvningsbøje og enkelte sidemarkeringsbøjer inden da.
 
 
Søsætning af både
 
Spor 6-7 isættes onsdag efter påske 2020.
 
Spor 3-5 isættes torsdag efter påske 2020.