Seneste nyheder fra Sundby-Hvorup Sejlklub

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 24. februar 2021 
Opdatering af information om coronavirus/COVID-19 
Opdatering af information om nye flydebroer ved hovedsporet. 
Referat af bestyrelsesmøde torsdag den 26. november 2020 
Referat af bestyrelsesmøde torsdag den 22. oktober 2020 
Opdatering af information om nye flydebroer ved hovedsporet. 
Referat af bestyrelsesmøde torsdag den 24. september 2020 
Opdatering af information om nye flydebroer ved hovedsporet. 
Referat af bestyrelsesmøde torsdag den 20. august 2020 
Referat af bestyrelsesmøde torsdag den 9. juli 2020 

Næstkommende begivenheder

Aktuelt

 Generalforsamling 2021

Årets ordinære generalforsamling, som ifølge vedtægternes §8 skulle være afholdt senest i uge 9 og normalt i februar, er udskudt på ubestemt tid grundet de aktuelle restriktioner som følge af Corona/COVID-19.

Så snart restriktionerne giver mulighed for at afholde generalforsamlingen, udmeldes dato og indkaldelse udsendes pr. mail med behørigt 3 ugers varsel.
 
Den nuværende bestyrelse fortsætter uændret ind til, at ordinær generalforsamling kan afholdes.
 
Regnskab for 2020 er endnu ikke revideret. Det revidere regnskab udsendes pr. mail til medlemmerne, så snart det foreligger.

Kontingent m.v. for 2021 opkræves med udgangspunkt i samme takster, som vedtaget på seneste generalforsamling og bedes indbetalt på klubbens konto i Nordjyske Bank, reg.nr. 7453 kontonr. 1028913, senest onsdag den 31. marts 2021.
 
Medlemstype Kontingent Havne- og
Skurleje
Halleje I alt
Passiv uden bådplads 400 - - 400
Passiv med bådplads 400 5.000 - 5.400
Aktiv uden bådplads 1.300 - - 1.300
Aktiv med bådplads 1.300 1.350 - 2.650
Aktiv med bådplads og plads i hal 1 1.300 1.350 400 3.050
Aktiv med bådplads og plads i hal 2 1.300 1.350 300 2.950
Æresmedlem med bådplads 0 1.350 - 1.350
Æresmedlem med bådplads og plads i hal 1 0 1.350 400 1.750
 
Har du tegnet ansvarsforsikring gennem Sundby-Hvorup Sejlklub skal ovennævnte tillægges DKK 250,- i præmie herfor.

Har du henover vinteren haft plads i hal 1 eller hal 2, uden at have betalt indskud hertil, skal ovennævnte tillægges DKK 2.500,- i leje herfor.

Der henvises i øvrigt til gældende takster, som de fremgår af takstbladet på hjemmesiden.

Strømforbrug for 2020 opkræves separat pr mail. Vi skal i den forbindelse bede de, der endnu har indmeldt aflæsning af elmåler til klubbens kasserer, sørge for, at dette sker snarest muligt.

Information om coronavirus/COVID-19

 
OPDATERET 26. FEBRUAR 2021
 
Kære medlemmer i SHS!

Myndighedernes anvisninger/restriktioner som følge af coronavirus/COVID-19 er fortsat gældende, og det er uændret et personligt ansvar at opholde sig på havnen, herunder vores klubhus og øvrige faciliteter, og rette sig efter myndighedernes anvisninger.

Myndighedernes til enhver tid gældende anvisninger kan findes på www.coronasmitte.dk.
 
Dansk Sejlunion og FLIDs anbefalinger kan findes på Dansk Sejlunions hjemmeside ved at klikke her.
 
Søsætning af både til sæsonen 2021 sker på sædvanlig vis, dog naturligvis under hensyntagen til de enhver tid gældende restriktioner og anbefalinger fra myndighederne, herunder forsamlingsforbud og afstandskrav. Det er således uændret sporformændene, der koordinerer og forestår søsætning. Spillet forventes klar til brug senest til påske

Pas på jer selv og hinanden!

Med venlig hilsen
Bestyrelsen